Xe chở xăng dầu Dongfeng - 6 khối 6m3
Thông số kỹ thuật
Model xe: CSC5070GSS3 Model động cơ: CY4102-F30 Công suất động cơ (Hp): 85 Tổng tải trọng (kg): 7.980 Dung tích bồn (m3): 6 Trang bị: bơm, đường ống kèm van
Xe chở xăng dầu Dongfeng - 8 khối 8m3
Thông số kỹ thuật
Model xe: CSC5070GSS3 Model động cơ: YC4F4102-E3C Công suất động cơ (kw): 90 Tổng tải trọng thiết kế (kg): 9.500 Dung tích xitec: 8m3 Trang bị: bơm, đường ống kèm
Xe chở xăng dầu Dongfeng - 12 khối 12m3
Thông số kỹ thuật
Model xe: EQ5161GFJ Model động cơ: EQB180-33 Công suất động cơ (kw): 130 Tổng tải trọng thiết kế (kg): 16.000 Dung tích xitec: 8m3 Trang bị: bơm, đường ống kèm
Xe chở xăng dầu Dongfeng - 12 khối 12m3 (new)
Thông số kỹ thuật
Model xe: CSC5160GFYD Model động cơ: B190-33 Công suất động cơ (kw): 140 Tổng tải trọng thiết kế (kg): 16.000 Dung tích xitec: 8m3 Trang bị: bơm, đường ống kèm
Xe chở xăng dầu Dongfeng - 18 khối 18m3
Thông số kỹ thuật
Model xe: CSC5250GJYD Model động cơ: C260-33 Công suất động cơ (kw): 191 Tổng tải trọng thiết kế (kg): 25.000 Dung tích xitec: 18m3 Trang bị: bơm, đường ống
Xe chở xăng dầu CamC - 26 khối 26m3
Thông số kỹ thuật
Model xe: HN5310P29D6M3GJY Model động cơ: SC9DK290Q3B1 Công suất động cơ (kw): 290 Tổng tải trọng (kg): 31.000 Dung tích bồn (m3): 24-26 Trang bị: bơm, đường ống kèm van